SDZ Margarétka Brezno

Plánujeme

V tejto časti sa dozviete, čo naše zariadenie plánuje alebo plánovalo realizovať v najbližšej dobe...

December 2015

Tradičná Mikulášska párty a Vianočná besiedka pre našich klientov... 


Február 2016

Detská karnevalová párty tradične v našom zariadení pre našich klientov...

 

 

August 2016


Rozlúčka s deťmi, ktoré odchádzajú do "veľkej" škôlky...

 

 

Október 2016

Halloween párty pre našich klientov...

 

December 2016

Tradičná Mikulášska párty a Vianočná besiedka pre našich klientov...